Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 16/21


Předmět kontroly:

Správa daně z příjmů fyzických osob se zaměřením na dopady legislativních změn na příjmy státního rozpočtu

Změna v položce:

časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 06/2017
    (původní znění: 04/2017)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/VIII/2017 na svém VIII. jednání dne 15. 5 . 2017.

 

tisk stránky