Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 16/26


Předmět kontroly:

Výdaje na provoz a využití nemovitého majetku včetně výdajů na zajištění informační podpory související se správou, provozem a údržbou nemovitého majetku

Změna v položce:

časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 08/2017
    (původní znění: 06/2017)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/VIII/2017 na svém VIII. jednání dne 15. 5. 2017.

tisk stránky