Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 16/32


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na podporu rozvoje vzájemné spolupráce obcí a rozvoje místních partnerství

Změna v položce:

časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 08/2017
    (původní znění: 06/2017)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 3/VII/2017 na svém VII. jednání dne 25. 4. 2017

tisk stránky