Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 17/09


Předmět kontroly:

Akce stavebního charakteru prováděné za účelem oprav, modernizace a rozvoje sítě silnic II. a III. tříd na území vybraných krajů, spolufinancované z prostředků Evropské unie a národních zdrojů

Změna v položce:

kontrolované osoby:

– doplňuje se:

  • Jihočeský kraj, České Budějovice;
  • Liberecký kraj, Liberec;
  • Pardubický kraj, Pardubice;
  • Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava;
  • Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Pardubice.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/VII/2017 na svém VII. jednání dne 25. 4. 2017.

tisk stránky