Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 17/17


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu poskytované na podporu práce s dětmi a mládeží

Změna v položce:

kontrolní závěr vypracovává:

Ing. Adolf Beznoska
(původní údaj: Ing. Hana Hykšová)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 7/VII/2017 na svém VII. jednání dne 25. 4. 2017.

tisk stránky