Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 17/07


Předmět kontroly:

Rozvoj a obnova materiálně technické základny Policie České republiky

Změna v položce:

kontrolované osoby:

upřesňuje se:

– vybraná krajská ředitelství Policie ČR:

  • Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, České Budějovice;
  • Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Praha.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/VII/2017 na svém VII. jednání dne 25. 4. 2017.

tisk stránky