Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 17/04


Předmět kontroly:

Odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací

Změna v položce:

kontrolní závěr vypracovává:

Ing. Jan Málek
(původní údaj: Ing. Hana Hykšová)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/VII/2017 na svém VII. jednání dne 25. 4. 2017.

tisk stránky