Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 16/12


Předmět kontroly:

Příprava jednotného metodického prostředí pro čerpání podpory EU v programovém období 2014+

Změna v položce:

časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 04/2017
    (původní znění: 02/2017)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/IV/2017 na svém IV. jednání dne 27. 2. 2017.

tisk stránky