Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 17/06


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu vynaložené na podporu lesnictví

Změna v položce:

cíle kontroly:

Prověřit cíle a podmínky podpory lesnictví v rámci Programu rozvoje venkova a národních dotačních programů Ministerstva zemědělství, a zda byly peněžní prostředky vynaloženy v souladu s právními předpisy účelně a hospodárně
(původní údaj: Prověřit cíle a podmínky podpory lesnictví v rámci Programu rozvoje venkova a operačního programu Životní prostředí a ověřit, zda byly peněžní prostředky vynaloženy v souladu s právními předpisy, účelně a hospodárně)

kontrolované osoby:

– vypouští se:

  • Ministerstvo životního prostředí;
  • Státní fond životního prostředí ČR, Praha;
  • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha;

– doplňuje se:

  • Středočeský kraj, Praha.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 7/IV/2017 na svém IV. jednání dne 27. 2. 2017.

.

tisk stránky