Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 16/03


Předmět kontroly:

Závěrečné účty kapitol státního rozpočtu Ministerstvo financí, Státní dluh, Operace státních finančních aktiv a Všeobecná pokladní správa za rok 2015, údaje pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2015 předkládané Ministerstvem financí za tyto kapitoly a účetnictví

Změna v položce:

časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 03/2017
    (původní znění: 01/2017)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/III/2017 na svém III. jednání dne 13. 2. 2017

tisk stránky