Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 17/01


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu poskytované z Programu záchrany architektonického dědictví na záchranu a obnovu kulturních památek

Změna v položce:

kontrolované osoby:

upřesňuje se:

– vybraní příjemci peněžních prostředků:

  • Arcibiskupství pražské;
  • Kanonie premonstrátů v Nové Říši;
  • Komunita Římské unie řádu sv. Voršily v
  • Praze;
  • Militaris Templariorum Ordo Equitanc Jesu Christi de
  • Templo Salomonis, Stránecká Zhoř;
  • Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou, Praha;
  • Římskokatolická farnost Přibyslavice;
  • „YMCA v České republice”, Praha;
  • Město Brtnice.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/III/2017 na svém III. jednání dne 13. 2. 2017.

tisk stránky