Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 17/03


Předmět kontroly:

Zdravotnické informační systémy ve správě organizačních složek resortu zdravotnictví

Změna v položce:

kontrolované osoby:

– vypouští se:

  • Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy, Praha.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 7/III/2017 na svém III. jednání dne 13. 2. 2017.

tisk stránky