Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 17/09


Předmět kontroly:

Akce stavebního charakteru prováděné za účelem oprav, modernizace a rozvoje sítě silnic II. a III. tříd na území vybraných krajů, spolufinancované z prostředků Evropské unie a národních zdrojů

Změna v položce:

kontrolované osoby:

upřesňuje se:

– vybraní příjemci peněžních prostředků:

  • Moravskoslezský kraj, Ostrava.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 8/III/2017 na svém III. jednání dne 13. 2. 2017.

 

tisk stránky