Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 17/12


Předmět kontroly:

Správa daně z přidané hodnoty v oblasti elektronického obchodování (e-commerce)

Změna v položce:

časový plán:

  • zahájení kontroly: 04/2017
    (původní znění: 03/2017)
  • předložení KZ ke schválení: 03/2018
    (původní znění: 01/2018)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/II/2017 na svém II. jednání dne 30. 1. 2017.

tisk stránky