Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 17/21


Předmět kontroly:

Správa daně z příjmů právnických osob

Změna v položce:

časový plán:

  • zahájení kontroly: 09/2017
    (původní znění: 08/2017)
  • předložení KZ ke schválení: 07/2018
    (původní znění: 06/2018)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/II/2017 na svém II. jednání dne 30. 1. 2017.

tisk stránky