Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 16/18


Předmět kontroly:

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Státní ústav pro kontrolu léčiv

Změna v položce:

kontrolované osoby:

doplňuje se:

  • Ministerstvo zdravotnictví.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/VIII/2016 na svém VIII. jednání dne 30. 5. 2016.

 

tisk stránky