Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 16/19


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu určené na účelovou podporu výzkumu a vývoje prostřednictvím rozpočtové kapitoly Grantová agentura České republiky

Změna v položce:

kontrolované osoby:

upřesňuje se:

– vybraní příjemci peněžních prostředků:

  • Univerzita Karlova v Praze.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 3/IX/2016 na svém IX. jednání dne 27. 6. 2016.

tisk stránky