Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 16/20


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu vynakládané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na rozvoj a obnovu materiálně technické základny sportu a tělovýchovy

Změna v položce:

kontrolované osoby:

upřesňuje se:

– vybraní příjemci peněžních prostředků:

  • Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/IX/2016 na svém IX. jednání dne 27. 6. 2016.

tisk stránky