Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 16/21


Předmět kontroly:

Správa daně z příjmů fyzických osob se zaměřením na dopady legislativních změn na příjmy státního rozpočtu

Změna v položce:

kontrolované osoby:

upřesňuje se:

– vybraní příjemci peněžních prostředků:

  • Finanční úřad pro hlavní město Prahu.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/IX/2016 na svém IX. jednání dne 27. 6. 2016.

tisk stránky