Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 16/19


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu určené na účelovou podporu výzkumu a vývoje prostřednictvím rozpočtové kapitoly Grantová agentura České republiky

Změna v položce:

kontrolované osoby:

doplňuje se:

  • Masarykova univerzita, Brno;
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem;
  • Univerzita Palackého v Olomouci;
  • Univerzita Pardubice;
  • Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Brno;
  • Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., Praha;
  • Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., Praha.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 7/X/2016 na svém X. jednání dne 18. 7. 2016.

tisk stránky