Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 16/14


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na podporu místního rozvoje v rámci iniciativy Leader prostřednictvím Programu rozvoje venkova

Změna v položce:

kontrolované osoby:

doplňuje se:

  • CH 3 000, s.r.o., Březiny;
  • CHOPOS, Chotýšany;
  • obec Lechotice;
  • Petrovický spolek pro obnovu a zachování tradic, z.s., Petrovice;
  • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Údlice;
  • Sušárna Kolešovice, občanské sdružení;
  • Sv. Ignác s.r.o., Chomutov;
  • VEGET SERVICE s.r.o., Bruntál;
  • Zámek Hrádek, s.r.o., Bořanovice.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/XI/2016 na svém XI. jednání dne 29. 8. 2016.

tisk stránky