Doplnění plánu kontrolní činnosti o kontrolu č. 16/31


Předmět kontroly:

Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol

Cíle kontroly:

Zjistit, zda program zaměřený na rozvoj a obnovu materiálně technické základny veřejných vysokých škol vychází z jasně definovaných potřeb a je realizován podle stanovených předpokladů, efektivně, účelně a hospodárně

Kontrolované osoby:

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy;
  • České vysoké učení technické v Praze;
  • vybrané veřejné vysoké školy*).

Časový plán:

  • zahájení kontroly: 09/2016
  • předložení KZ ke schválení: 07/2017

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jan Málek

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Dodatek schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/XI/2016 na svém XI. jednání dne 29. 8. 2016.


Poznámka: *) Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti.

 

tisk stránky