Doplnění plánu kontrolní činnosti o kontrolu č. 16/32


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na podporu rozvoje vzájemné spolupráce obcí a rozvoje místních partnerství

Cíle kontroly:

Prověřit, zda peněžní prostředky určené na systémovou podporu rozvoje vzájemné spolupráce obcí a rozvoje místních partnerství byly poskytnuty a použity v souladu s právními předpisy a se zřetelem na účelnost, hospodárnost a efektivnost

Kontrolované osoby:

  • Ministerstvo práce a sociálních věcí;
  • Ministerstvo vnitra;
  • Svaz měst a obcí České republiky, Praha;
  • Sdružení místních samospráv České republiky, Zlín.

Časový plán:

  • zahájení kontroly: 10/2016
  • předložení KZ ke schválení: 06/2017

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Hana Hykšová

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Dodatek schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/XI/2016 na svém XI. jednání dne 29. 8. 2016.

tisk stránky