Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 15/09


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky vynakládané na podporu vzdělávání a na poradenství a propagaci v resortu Ministerstva zemědělství

Změna v položce:

kontrolované osoby:

doplňuje se:

  • Park dětem spolek, Líšnice.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/II/2016 na svém II. jednání dne 15. 2. 2016.

tisk stránky