Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 16/11


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu určené na vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

Změna v položce:

kontrolované osoby:

upřesňuje se:

– vybraní příjemci peněžních prostředků:

  • AB plus CZ s.r.o., Za elektrárnou 419/1, Praha;
  • Centrum MARTIN o.p.s., Chelčického 911/2, Praha;
  • FEHAS group, s.r.o., Dělnická 6, Most;
  • Jan Zykmund, Pražská 2986/2, Teplice.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 3/V/2016 na svém V. jednání dne 11. 4. 2016.

tisk stránky