Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 16/09


Předmět kontroly:

Nároky z nespotřebovaných výdajů vykazované organizačními složkami státu

Změna v položce:

kontrolované osoby:

doplňuje se:

  • Ministerstvo financí.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/VI/2016 na svém VI. jednání dne 25. 4. 2016.

tisk stránky