Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 16/14


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na podporu místního rozvoje v rámci iniciativy Leader prostřednictvím Programu rozvoje venkova

Změna v položce:

kontrolované osoby:

upřesňuje se:

– vybraní příjemci peněžních prostředků:

  • MAS Labské skály, z.s., Jílové.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/VII/2016 na svém VII. jednání dne 16. 5. 2016.

tisk stránky