Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 14/33


Předmět kontroly:

Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky

Změna v položce:

časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 11/2015
    (původní údaj: 09/2015)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/XIV/2015 na svém XIV. jednání dne 19. 10. 2015.

tisk stránky