Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 15/27


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu určené na účelovou podporu výzkumu a vývoje prostřednictvím rozpočtové kapitoly Technologická agentura České republiky

Změna v položce:

kontrolované osoby:

upřesňuje se:

– vybraní příjemci peněžních prostředků

 • AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Šumperk;
 • Agrovýzkum Rapotín s.r.o.;
 • ATAS elektromotory Náchod a.s.;
 • Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Brno;
 • CRYTUR, spol. s r.o., Turnov;
 • KPM CONSULT, a.s., Brno;
 • SQS Vláknová optika a.s., Nová Paka;
 • SVCS Process Innovation s.r.o., Brno;
 • TESLA BLATNÁ, a.s.;
 • Trakce, a.s., Ostrava;
 • UJP PRAHA a.s.;
 • VÍTKOVICE ÚAM a.s., Ostrava;
 • České vysoké učení technické v Praze;
 • Technická univerzita v Liberci;
 • Západočeská univerzita v Plzni;
 • Ing. Vladimír Fišer, Elišky Přemyslovny 634/50, Brno.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 9/XIII/2015 na svém XIII. jednání dne 21. 9. 2015.

tisk stránky