Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 15/06


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky strukturálních fondů Evropské unie a státního rozpočtu určené na financování operačních programů z hlediska udržitelnosti projektů

Změna v položce:

kontrolované osoby:

vypouští se:

  • Ministerstvo kultury.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 12/XVI/2015 na svém XVI. jednání dne 30. 11. 2015.

tisk stránky