Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 15/40


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny státních kulturních zařízení

Změna v položce:

kontrolované osoby:

upřesňuje se:

– vybraní příjemci peněžních prostředků:

  • Národní divadlo, Praha;
  • Národní galerie v Praze;
  • Národní památkový ústav, Praha;
  • Památník Terezín;
  • Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/XVI/2015 na svém XVI. jednání dne 30. 11. 2015.

tisk stránky