Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 15/09


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky vynakládané na podporu vzdělávání a na poradenství a propagaci v resortu Ministerstva zemědělství

Změna v položce:

kontrolované osoby:

upřesňuje se:

– vybraní příjemci peněžních prostředků:

  • Krajské informační středisko Středočeského kraje, o.p.s., Příbram;
  • Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2;
  • VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.;
  • Zemědělský svaz České republiky, Praha.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 3/XVII/2015 na svém XVII. jednání dne 14. 12. 2015.

tisk stránky