Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 15/36


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s přípravou voleb a konáním voleb

Změna v položce:

kontrolované osoby:

upřesňuje se:

– vybraní příjemci peněžních prostředků:

  • Jihomoravský kraj, Brno;
  • Kraj Vysočina, Jihlava.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 3/I/2016 na svém I. jednání dne 18. 1. 2016.

tisk stránky