Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 16/01


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na financování opatření v rámci operačního programu Podnikání a inovace z hlediska dosažení cílů

Změna v položce:

kontrolované osoby:

upřesňuje se:

– vybraní příjemci peněžních prostředků:

  • ABREX s.r.o., Mokřanská 3260/2, Praha.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/I/2016 na svém I. jednání dne 18. 1. 2016.

tisk stránky