Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 15/11


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státního rozpočtu poskytované na zahraniční rozvojovou spolupráci

Změna v položce:

kontrolované osoby:

upřesňuje se:

– vybraní příjemci peněžních prostředků:

  • Mendelova univerzita v Brně;
  • Univerzita Palackého v Olomouci;
  • Člověk v tísni, o.p.s., Praha;
  • Charita Česká republika, Praha;
  • DEKONTA, a.s., Dřetovice;
  • GEOtest, a.s., Brno;
  • Chovatelské družstvo Impuls, družstvo, Bobrová-Bohdalec;
  • MEVOS, spol. s r.o., Brno.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 8/IX/2015 na svém IX. jednání dne 29. 6. 2015.

tisk stránky