Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 15/15


Předmět kontroly:

Zdaňování nemovitostí, převodu nemovitostí a majetku nabytého děděním a darováním

Změna v položce:

kontrolované osoby:

doplňuje se:

  • Finanční úřad pro Jihočeský kraj, České Budějovice;
  • Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Brno;
  • Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Ostrava;
  • Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Plzeň;
  • Finanční úřad pro Ústecký kraj, Ústí nad Labem.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 9/IX/2015 na svém IX. jednání dne 29. 6. 2015.

tisk stránky