Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 15/18


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky určené na podporu bydlení

Změna v položce:

kontrolované osoby:

upřesňuje se:

– vybraní příjemci peněžních prostředků:

  • město Svratka;
  • městys Mohelno;
  • obec Boršice;
  • obec Horní Moštěnice;
  • obec Mrsklesy;
  • obec Předklášteří;
  • obec Střítež (okres Třebíč);
  • ARCHIKA s.r.o., Boršice;
  • RÝPAR-STAV s.r.o., Hranice.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 10/IX/2015 na svém IX. jednání dne 29. 6. 2015.

tisk stránky