Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 15/20


Předmět kontroly:

Investiční pobídky jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti

Změna v položce:

kontrolované osoby:

upřesňuje se:

– vybraní příjemci peněžních prostředků:

  • Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., Nižní Lhoty.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 11/IX/2015 na svém IX. jednání dne 29. 6. 2015.

tisk stránky