Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 15/24


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky určené k naplňování cílů společné migrační a azylové politiky

Evropské unie

Změna v položce:

časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 03/2016
    (původní znění: 01/2016).

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 12/IX/2015 na svém IX. jednání dne 29. 6. 2015.

tisk stránky