Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 15/24


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky určené k naplňování cílů společné migrační a azylové politiky Evropské unie

Změna v položce:

kontrolované osoby:

upřesňuje se:

– vybraní příjemci peněžních prostředků

  • Centrum multikulturního vzdělávání, o.s., Jihlava;
  • Centrum pro integraci cizinců, o.p.s., Praha;
  • Diecézní charita Brno;
  • Diecézní katolická charita Hradec Králové;
  • InBáze, z.s., Praha;
  • Jihomoravský kraj, Brno;
  • Poradna pro integraci, z.ú., Praha;
  • Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s., Praha;
  • South East Asia - liaison, z.s., Průhonice;
  • Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, Praha.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/X/2015 na svém X. jednání dne 27. 7. 2015.

tisk stránky