Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 15/17


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky vynakládané na opatření související se zjednodušením výběru a správy daní a pojistného, zejména Projekt vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů

Změna v položce:

kontrolované osoby:

doplňuje se:

  • VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY,
  • Česká správa sociálního zabezpečení, Praha.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 3/XI/2015 na svém XI. jednání dne 10. 8. 2015.

tisk stránky