Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 15/38


Předmět kontroly:

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Změna v položce:

kontrolní závěr vypracovává:

  • Ing. Jan Stárek
    (původní údaj: Ing. Daniel Reisiegel, MPA).

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 3/XII/2015 na svém XII. jednání dne 31. 8. 2015.

tisk stránky