Doplnění plánu kontrolní činnosti o kontrolu č. 15/40


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny státních kulturních zařízení

Cíle kontroly:

Prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků určených na rozvoj a obnovu materiálně technické základny státních kulturních zařízení

Kontrolované osoby:

  • Ministerstvo kultury,
  • vybraní příjemci peněžních prostředků*)

Časový plán:

  • zahájení kontroly: 11/2015
  • předložení KZ ke schválení: 07/2016

Kontrolní závěr vypracovává: RNDr. Hana Pýchová

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Dodatek schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 7/IX/2015 na svém IX. jednání dne 29. 6. 2015.


Poznámka: *) Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti.

tisk stránky