Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 15/33


Předmět kontroly:

Správa spotřebních daní

Změna v položce:

časový plán:

  • předložení KZ ke schválení 10/2016
    (původní znění: 08/2016).

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/XII/2016 na svém XII. jednání dne 19. 9. 2016.

tisk stránky