Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 16/01


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na financování opatření v rámci operačního programu Podnikání a inovace z hlediska dosažení cílů

Změna v položce:

časový plán:

  • předložení KZ ke schválení 11/2016
    (původní znění: 09/2016).

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/XII/2016 na svém XII. jednání dne 19. 9. 2016.

tisk stránky