Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 16/21


Předmět kontroly:

Správa daně z příjmů fyzických osob se zaměřením na dopady legislativních změn na příjmy státního rozpočtu

Změna v položce:

kontrolované osoby:

doplňuje se:

  • Finanční úřad pro Jihočeský kraj, České Budějovice;
  • Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Brno;
  • Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Hradec Králové;
  • Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Ostrava;
  • Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Olomouc;
  • Finanční úřad pro Ústecký kraj, Ústí nad Labem.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 7/XII/2016 na svém XII. jednání dne 19. 9. 2016.

tisk stránky