Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 16/23


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky určené na realizaci opatření v oblasti nakládání s odpady

Změna v položce:

kontrolované osoby:

upřesňuje se:

– vybraní příjemci peněžních prostředků:

 • AGRO CS a.s., Říkov;
 • MIROS MAJETKOVÁ a.s., Pardubice;
 • TRANSFORM a.s. Lázně Bohdaneč;
 • AZS 98, s.r.o., Plzeň;
 • KAPEX s.r.o., České Budějovice;
 • ODAS ODPADY s.r.o., Žďár nad Sázavou;
 • OVO - IMONT Třebíč, spol. s r.o., Kožichovice;
 • RUMPOLD 01 - Vodňany s.r.o.;
 • město Humpolec;
 • město Klatovy;
 • město Vimperk;
 • Petr Beneš, Klenčí pod Čerchovem č. popis. 255.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/XIII/2016 na svém XIII. jednání dne 17. 10. 2016.

tisk stránky