Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 16/26


Předmět kontroly:

Výdaje na provoz a využití nemovitého majetku včetně výdajů na zajištění informační podpory související se správou, provozem a údržbou nemovitého majetku

Změna v položce:

kontrolované osoby:

doplňuje se:

  • Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Praha.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 7/XIII/2016 na svém XIII. jednání dne 17. 10. 2016.

tisk stránky