Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 16/28


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti

Změna v položce:

kontrolované osoby:

doplňuje se:

  • Ministerstvo zdravotnictví.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 8/XIII/2016 na svém XIII. jednání dne 17. 10. 2016.

tisk stránky