Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 16/31


Předmět kontroly:

Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol

Změna v položce:

kontrolované osoby:

upřesňuje se:

  • Univerzita Hradec Králové;
  • Univerzita Palackého v Olomouci;
  • Vysoké učení technické v Brně.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/XIV/2016 na svém XIV. jednání dne 14. 11. 2016.

tisk stránky